Regulamin

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY ZAPRASZA

wszystkich członków i gości do udziału w cyklu turniejów o

Puchar Jesieni 2019

Cykl składa się z 9 turniejów rozgrywanych w kolejne jesienne środy. Pierwsza runda odbędzie się 4 września a ostatnia 30 października.

Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy gracze posiadający aktualny handicap PZG, w tym również osoby z handicapami wyższymi niż 36,0. Osoby te będą klasyfikowane jak gracze z HCP 36,0.

Zapisy w recepcji klubu, telefonicznie pod numerem (032) 608 33 71 lub na stronie www.skgolf.pl najpóźniej do godz.10:30 w środę (jednak ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisywanie się).

Wysokość wpisowego dla członków ŚKG wynosi 50 zł, dla wszystkich pozostałych 50 zł plus 100 zł (promocyjne green fee). Wramach wpisowego pakiet wyjściowy, bufet śniadaniowy przed rundą i posiłek jednodaniowy po rundzie.

Wspólny start ze wszystkich dołków o godzinie:

13:30 turniej I, II, III
13:00 turniej IV, V, VI
12:00 turniej VII, VIII
11:00 turniej IX

Format gry: Stableford netto.

W każdym turnieju nagradzane są trzy pierwsze miejsca w 4 grupach handicapowych:

I, II, III miejsce HCP dokładny 0,0 – 12,5

I, II, III miejsce HCP dokładny 12,6 – 18,0

I, II, III miejsce HCP dokładny 18,1 – 23,0

I, II, III miejsce HCP dokładny 23,1 – 36,0

Punkty zdobywane w poszczególnych turniejach będą sumowane i w ten sposób powstanie klasyfikacja końcowa. Aby zostać sklasyfikowanym i walczyć o Puchar Jesieni należy zagrać przynajmniej w 4 turniejach. Osoby, które zagrają więcej niż 4 razy zostaną sklasyfikowane na podstawie 4 najlepszych wyników.

W punktacji długofalowej gracze będą klasyfikowani w grupie handicapowej, w której zagrali swój pierwszy turniej w cyklu (nawet, jeżeli w trakcie sezonu ich HCP EGA spadnie lub podniesie się na tyle, że znajdzie się w innej grupie). W poszczególnych turniejach gracze będą klasyfikowani w grupach handicapowych zgodnych z ich aktualnym handicapem.

Każdy gracz, który będzie sklasyfikowany w pierwszych 8 turniejach, w 9 turnieju będzie grał bez wnoszenia wpisowego.

W razie remisu (w poszczególnych turniejach) o I, II lub III miejscu w grupie HCP zadecyduje niższy HCP gry gracza. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.

W przypadku równej ilości punktów po zakończeniu całego cyklu rozgrywek, o kolejności na nagradzanych miejscach decydować będzie mniejsza różnica punktowa pomiędzy najlepszym i najgorszym wynikiem gracza zaliczanym do klasyfikacji końcowej, a w razie braku rozstrzygnięcia – handicap, z jakim gracz rozpoczął grę w Pucharze Jesieni (tzn. niższy handicap „startowy” – wyższe miejsce).

UWAGA:

Cykl turniejów o Puchar Jesieni jest wliczany do punktacji Superpucharu Sezonu 2019.

Trzy serie turniejów – Puchar Wiosny, Lata i Jesieni będą punktowane do Superpucharu Sezonu. Nagrody w postaci pucharów i atrakcyjnych nagród rzeczowych zostaną wręczone zwycięzcom w czasie spotkania wigilijnego po zakończeniu sezonu.

Punktacja do Superpucharu Sezonu będzie następująca: za I miejsce w swojej grupie handicapowej zawodnik otrzymuje 15 punktów, za II miejsce 14 punktów, za III miejsce 13 punktów itd. Punktowane jest 15 pierwszych miejsc w każdej grupie handicapowej. Suma zdobytych punktów we wszystkich trzech seriach będzie decydować o miejscu w Superpucharze.

W razie remisu o kolejności nagradzanych miejsc będzie decydować różnica wysokości handicapu dokładnego z jakim gracz rozpoczął i zakończył grę w turniejach zaliczanych do Superpucharu. Im bardziej gracz obniżył swój handicap EGA, tym lepsze miejsce.

 
Partnerzy:
Bogi Golf