Turniej 9 (28.10.2020)

UWAGA: Ze względu na zmianę czasu na zimowy, wspólny start o godz. 11:00

 
Partnerzy:
Bogi Golf